Tuesday, September 18, 2012

Padang Bulan Alt. version

Kagem rencang2 ingkang remen tetembangan, menika wonten tembang sae ...

Yo Pra kanca dolanan ing njaba ...
Padhang bulan bathukmu kesorotan ...
Rembulane sing ngawe-awe ...
Ngetokake yen bathukmu jembar dhewe ...

Nuwun ....

Ps. Special thanks kagem mas Suryo, mas Wito, mas Ka-Cel, mas Sotho ... kaliyan rencang2 sastra undip '89...

2 comments:

bybyq said...

hahahaha....


LOVE IT!!

Oh it's just the best remedy for homesick, isn't it?

Angelika Riyandari (Ike) said...

true Byq...

it's homesick ... plus the pressure of this thesis ... I miss my singing sessions with my friends... .